Zarząd Stowarzyszenia KPR Gryfino zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Klubu Piłki Ręcznej Gryfino na dzień 30 września 2022 godz. 17.45 – I termin, godz. 18.00 – II termin.Miejsce: Sala konferencyjna Hali Sportowej ul. Parkowa 1A

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania (Prezes Zarządu)

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności zebrania

6. Sprawozdanie Zarządu

7. Sprawozdanie finansowe

8. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał:- przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji rewizyjnej i finansowego- udzielenie absolutorium zarządowi.

11. Wybory Zarządu

12. Wybory Komisji Rewizyjnej

13. Dyskusja

14. Sprawy różne , wolne wnioski

15. Zakończenie obrad.

Członków Stowarzyszenia prosimy o uzupełnienie składek członkowskich w terminie do 16 września. Sprawozdanie finansowe dla członków KPR jest dostępne do zapoznania w siedzibie klubu Obecność członków obowiązkowa.

*Wspiera nas Sponsor Tytularny Grupa PGE.